Velg en side

Alle fortjener et liv uten vold

Alt for mange i Norge, blir utsatt for vold regelmessig. De utsatte kan være redde for å be om hjelp. Vold er både fysisk og psykisk.

Har du vært usikker på om det er vold du har blitt utsatt for? Vold i nære relasjoner har en stor påvirkning på voldsofferet. Over tid kan det virke vanskelig å kalle en hendelse for voldlig, fordi det blir så normalt i den utsattes hverdag.

Spør oss! Vi ønsker å hjelpe deg!

Alle henvendelser til Eva Krisesenter anonyme

Eva Krisesenter, Halden

Hva er et krisesenter?

Krisesentertilbudet er et lavterskeltilbud. Det er gratis for brukerne, og det kreves ingen henvisning. Krisesentrene blir drevet etter prinsippet om hjelp til selvhjelp, og er følgelig ikke en behandlende enhet — men gir beskyttelse, veiledning og assistanse i kontakten med andre deler av hjelpeapparatet.

Krisesenterloven fastslår at barn som er knyttet til et krisesenter gjennom mor, far eller annen foresatt, skal få sin hverdag og rutiner tilpasset slik at barnets rettigheter blir ivaretatt. Dette betyr at barnet skal kunne fortsette i barnehagen eller skolen det er innskrevet på — selv når barnet må oppholde seg på krisesenteret. Videre er det viktig at barn får fortsette med fritidsaktiviteter og ha kontakt med venner. Dette er viktig for at barnet ikke skal falle utenfor. De ansatte på Stiftelsen Eva krisesenter kan også bistå i reetableringsfasen. Brukere skal ha muligheten til å fortsette samtaler med ansatte og til deltakelse i ulike aktiviteter som f.eks. samtalegrupper.

Hva Vi Gjør

Eva Krisesenter har i dag 7 ansatte som tar seg av et døgnkontinuerlig tilbud.

Bygget er utformet og innredet som et hjem, og dette gir brukere tilbakemelding på at er svært positivt. De forteller at dette oppleves som en erstatning for eget hjem — og ikke en institusjon. Dette er spesielt viktig i de situasjonene der barn er nødt til å oppholde seg på senteret over tid.

Historien

Vi har vært aktive siden 1981, og har gjennom disse årene opparbeidet seg en solid forankring i nærmiljøet. Eva Krisesenter kjenner byen og miljøer, og samarbeider tett og godt med etater som f.eks. NAV, politiet og barnevern.

Eva Krisesenter Stiftelsen ble opprettet 25. mars 1985, og har siden dekket et behov for bistand ovenfor personer som har vært utsatt for fysisk og psykisk vold i Halden og Aremark.

Eva Krisesenter deltar på ulike aktiviteter i nærmiljøet, og holder foredrag på ungdomsklubber og skoler. Der formidles rettigheter, de ulike typene vold, og hva krisesenteret kan bidra med i slike situasjoner.

Har du lyst til å bidra?

Det er en fin ting å ta vare på noen som kanskje ikke har blitt så godt ivaretatt før

Les mer

Nyheter og oppdateringer

En stemme for de som utsettes for vold

En stemme for de som utsettes for vold

Meninger — Halden Arbeiderblad 10.03.2020 Mona Bergseth, leder for seksjon etterforskning ved Halden politistasjon, Øst politidistrikt har et viktig innlegg i HA 6. mars mot nedleggingen av Eva krisesenter i Halden. Halden Soroptimistklubb vil gi sin helhjertede...

Spare seg til fant

Spare seg til fant

Mona Bergseth, leder for seksjon etterforskning Halden politistasjon, Øst politidistrikt. Halden Arbeiderblad 06.03.2020

Eva Krisesenter, Halden

Eva Krisesenter, Halden

Eva Krisesenter har i dag 7 ansatte som tar seg av et døgnkontinuerlig tilbud.
Bygget er utformet og innredet som et hjem, og dette gir brukere tilbakemelding på at er svært positivt. De forteller at dette oppleves som en erstatning for eget hjem — og ikke en institusjon. Dette er spesielt viktig i de situasjonene der barn er nødt til å oppholde seg på senteret over tid.

Ditt bidrag hjelper
Når man ikke har annet sted å dra, er det fint å kunne hjelpe dem som sliter