Velg en side

Stiftelsen Eva krisesenter tilbyr et trygt og midlertidig botilbud tilpersoner som er blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

Vi er interkommunale og dekker krisesentertjenesten for Halden- og Aremark kommune.

Tilbudet er gratis. Krisesenteret har sikkerhetstiltak som gjør senteret trygt. Vi tilbyr enesamtaler, kartlegger brukerens situasjon og hjelp til å ta kontakt med andre tjenester.Vi benytter oss av kvalifisert tolk dersom det er behov for det. Dersom du ønsker, så blir en ansatt her gjerne med deg på møter med andre hjelpetjenester.

Brukeren får også hjelp til og finne bolig og annen praktisk hjelp.

Vi hjelper alle som kommer til oss, vårt arbeid her er basert på

likeverd, respekt og demokrati.

Vi er helt nøytrale da det kommer til religion og politikk.

De ansatte møter deg med omsorg og forståelse. Vi gjør vårt ytterste med

og hjelpe til selvhjelp slik at du som er utsatt for vold og krenkelser,

gis mot og selvfølelse til å starte en bedre livssituasjon.

Vi har ingen fastsatt botid da alle mennesker er forskjellige og bruker

forskjellig tid på og få tilpasset eget individuelt behov.

Send oss en melding

2 + 13 =